Skip to main content

Plazmaferéza

Plazmaferéza (plasmaferéza) je zajímavý proces, který umožňuje získávat lidskou krevní plazmu, a který může být využit v terapii řady onemocnění.

Princip: Plazmaferéza znamená napojení lidského cévního systému na přístroj, kterým protéká krev, a následně je vracena zpět do těla. Během průchodu přístrojem nicméně dochází k důležitému procesu – krevní tekutina (plazma) je oddělována od krevních buněk. Toto oddělení může probíhat buď na principu polopropustné membrány, nebo na principu odstředivosti. Aby se krev v přístroji nesrážela, podávají se během plazmaferézy sloučeniny bránící jejímu srážení.

Je-li člověk dárce krevní plazmy, odstraňuje se v přístroji jen její malá část a ta je pak v lékařských zařízeních k dispozici k terapeutickému podání pacientům.  

Druhou možností je, že napojený člověk je pacient, u kterého chceme odstranit větší množství krevní plazmy obsahující různé škodlivé látky (viz. níže). V takovém případě se v plazmaferetickém přístroji odstraňuje podstatná část krevní plazmy a její ztráta musí být současně nahrazována nitrožilním podáváním speciálního doplňujícího roztoku (či vzácněji plazmou jiných dárců).
 
 
Význam: Jak již bylo řečeno výše, plazmaferézy se využívá v dárcovství krevní plazmy. Přístroj umožňuje získávat krevní plazmu, která je pak po dalších úpravách využitelná k podávání pacientům. Běžnými indikacemi jejího podávání jsou různé poruchy krevní srážlivosti ohrožující pacienta (např. vážnější předávkování Warfarinem, stavy související s diseminovanou intravaskulární koagulopatií), nebo úprava méně vážných poruch krevní srážlivosti před neodkladným chirurgickým zákrokem.

Z hlediska léčby chorob se plazmaferéza uplatňuje tam, kde potřebujeme odstranit z krve některé škodlivé látky vyskytující se v krevní plazmě. Obvykle se jedná o vážnější formy některých autoimunitních nemocí, kdy se potřebujeme zbavit autoprotilátek poškozujících různé tkáně a orgány. Příkladem mohou být nemoci, jako je myasthenia gravis, antifosfolipidový syndrom, Lambert-Eatonův syndrom, různé vaskulitidy, roztroušená skleróza mnohé další. Jinou možností využití plazmaferézy jsou situace, kdy se v krvi vyskytují škodlivé kryoglobuliny (kryoglobulinémie), imunokomplexy (protilátky navázané na antigeny) a bílkovina paraprotein (např. u mnohočetného myelomu).

 
Nevýhody: Plazmaferéza s sebou nese hlavně rizika spočívající v injekčním vytvoření vstupu do cévního systému člověka. Vpichy mohou krvácet a může dojít i k infekčním komplikacím. Odvádění krve z těla do přístroje a její návrat zpět může způsobit nerovnováhu v kardiovaskulárním systému s prudším poklesem krevního tlaku. Dalším problémem je riziko narušení vnitřního prostředí organizmu s vyšším rizikem poklesu krevní hladiny vápníku (hypokalcémie).
 
 
 



 

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.