Skip to main content

Perkutánní

Termín perkutánní znamená „přes kůži“ nebo „skrz kožní kryt“. Většinou se pojem užívá jako součást názvu diagnostických a terapeutických metod. Příkladem je perkutánní gastrostomie (více najdete zde) a perkutánní transluminální koronární angioplastika (více najdete zde).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix