Skip to main content

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém je souhrnné označení pro nervová vlákna a neurony uložené mimo mozek a míchu. Součástí tohoto systému je i tzv. vegetativní nervový systém, který rozdělujeme na sympatikus a parasympatikus.