Skip to main content

Periferní

Pojem periferní má význam ve smyslu „nacházející se při okraji“ a to nejen v medicíně. Kromě toho má však tento termín speciální význam v neurologii, kdy označuje poškození a příznaky týkající se periferního nervového systému. Kupříkladu periferní obrna vznikla při poškození periferního nervového vlákna. Opakem ke slovu periferní je termín centrální.