Skip to main content

Per exclusionem

Per exclusionem [per ekskluziónem] znamená „vyloučením“ nebo „vylučovací metodou“. V medicíně typicky hovoříme o diagnóze per exclusionem, což znamená, že určitou diagnózu určíme nepřímo vyloučením diagnóz ostatních. Vcelku logicky bývá postupováno vylučováním nejprve těch závažnějších diagnóz.