Skip to main content

Pepsinogen

Pepsinogen je neaktivní proenzym, který je produkován tzv. hlavními buňkami žaludeční sliznice. V kyselém prostředí žaludku se část pepsinogenu odštěpí a vzniká tím aktivní trávicí enzym pepsin, který slouží v žaludku ke štěpení bílkovin na kratší peptidy.