Skip to main content

PCSK9 inhibitory

PCSK9 inhibitory jsou moderní skupinou léčiv, které patří mezi léky na snížení cholesterolu.

Princip: Jedná se o monoklonální protilátky (tj. prostředky biologické léčby), která blokují bílkovinu PCSK9. Tato bílkovina je zodpovědná za odbourávání LDL-receptorů v jaterních i jiných buňkách. Tyto LDL-receptory umožňují vychytávání LDL-cholesterolu z krve a umožňují jeho transport do buněk.

Zablokování PCSK9 bílkoviny má za následek zvýšenou dostupnost funkčních LDL-receptorů na povrchu jaterních buněk, což zrychlí vychytávání LDL-cholesterolu z krve a jeho zpracovávání v játrech. LDL-cholesterol je tím „špatným“ cholesterolem, který he zodpovědný za řadu kardiovaskulárních onemocnění.


Využití: PCSK9 inhibitory se využívají v léčbě vysokého cholesterolu. Vzhledem k vyšší ceně nejsou pochopitelně určeny pro všechny pacienty s tímto problémem, ale jsou podávány u stavů nereagujících na běžnou léčbu a u těžších forem vrozených poruch metabolizmu cholesterolu (například familiární hypercholesterolémie). Léky mohou být podávány samostatně, nebo v kombinaci s jinými léky, jako jsou např. staré dobré statiny.


Účinné látky: Mezi účinné sloučeniny, které patří do skupiny PCSK9 inhibitorů, řadíme například alirokumab (lék Praluent) a evolokumab (lék Repatha).


Podávání: Velkou výhodou těchto léků je, že nemusí být aplikovány každodenně, ale obvykle 1-2x měsíčně. Vyrábí se v podobě roztoků určených k podkožnímu podávání.


Nevýhody: Kromě vysoké ceny a s ní související nižší dostupnosti nemají PCSK9 inhibitory zásadní vedlejší účinky.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.