Skip to main content

Parasympatikus

Parasympatikus je podtyp autonomního nervového systému, je tvořen soustavou ganglií a nervových vláken. Funguje nezávisle na naší vůli a jeho základním neuromediátorem je sloučenina acetylcholin.