Skip to main content

Paměťová buňka

Paměťové buňky jsou skupina lymfocytů, které se po kontaktu s určitým antigenem ukládají v organizmu. Pokud dojde k opětovnému setkání s tím samým antigenem, dojde k rychlé aktivaci paměťových buněk, které pak vedou rychlou a silnou imunitní reakci. Tento systém je důležitý pro vznik imunity proti řadě infekčních chorob po jejich prodělání a využíváme ho i při očkování.