Skip to main content

Oxid dusnatý

Oxid dusnatý (NO) je pro náš organizmus důležitá sloučenina, která působí na hladkou svalovinu cév (z části aktivací guanylátcyklázy s tvorbou cGMP) a relaxuje ji, což má za následek vazodilataci (rozšíření cév). Kromě toho má NO význam v rámci zánětlivých reakcí a patří mezi neuromediátory v CNS.