Skip to main content

Osteoplastický

Termín osteoplastický znamená „související s tvorbou kostní hmoty“. Nejčastěji se uvádí u některých kostních metastáz, které vedou k lokální tvorbě kostní hmoty. Tento typ metastáz je typický pro karcinomy prostaty.