Skip to main content

Osmolalita

Osmolalita je důležitý termín popisovaný při charakteristice vnitřního prostředí organizmu. Osmolalita tekutiny znamená množství osmoticky aktivních částic, které se v tekutině vyskytují, a velmi zjednodušeně můžeme říci, že čím má tekutina vyšší osmolalitu, tím je koncentrovanější (zahuštěnější). V organizmu nejčastěji hodnotíme osmolalitu krevní plazmy a moči.

Normální hodnota osmolality krevní plazmy je 275-295 milimolů na kilogram* [mmol/kg]. Roztoky s vyšší osmolalitou, než u krevní plazmy označujeme v medicíně za hyperosmolální, roztoky s nižší osmolalitou za hypoosmolální a roztoky s podobnou osmolalitou za izoosmolální.

* Existuje i podobný termín osmolarita, která se počítá v počtu částic na objem rozpouštědla a jeho jednotka je mmol/l. Hodnota je velice podobná osmolalitě a pro běžnou denní potřebu jsou tyto dva termíny v podstatě zaměňovány.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.