Skip to main content

Operabilní

Termín operabilní znamená „operovatelný“. Tento pojem používáme zejména v problematice maligních tumorů, kdy je právě rozhodnutí o operabilitě základním rozhodnutím, které určí další průběh terapie a ovlivní pacientovu prognózu. Operabilita závisí na velikosti, typu a přesné lokalizaci tumoru, dále na přítomnosti metastáz a pochopitelně na celkovém zdravotním stavu pacienta. Opakem je pojem inoperabilní.