Skip to main content

Onkotický tlak

Jedná se o osmotický tlak vytvářený bílkovinami v krevním séru. Tento tlak brání krevní tekutině unikat mezi cévy a při jeho snížení proto vznikají otoky tkání.