Skip to main content

Omfalokéla

Omfalokéla patří mezi vrozené vývojové vady břišní stěny, v určitých ohledech je podobná tzv. gastroschíze.

Příčiny: Příčiny vzniku omfalokély nejsou zcela jasné. U některých jedinců dochází ještě během nitroděložního vývoje k poruše vývoje svalových vrstev břišní stěny, zvýšené riziko je u plodů matek vyššího věku.


Projevy: Důsledkem omfalokély je stav, kdy je v místě pupku vytvořen otvor v břišní stěně, a některé orgány dutiny břišní jím vyhřezávají ven a jsou kryté jen tenkou blánou. V méně těžkých případech jde jenom o několik střevních kliček, u těžkých případů se může jednat o řadu břišních orgánů. Novorozenci s omfalokélou mají zvýšené riziko výskytu dalších vad, jako jsou vrozené vývojové vady nervové trubice a srdeční vady.

Pozn: Rozdíl proti gastroschíze je v tom, že otvor u gastroschízy nebývá umístěn v pupku, a gastroschíza není tak často spojená s dalšími vrozenými vývojovými vadami.


Diagnostika: Omfalokéla je viditelná na první pohled a může být zjištěna již před narozením dítěte pomocí těhotenského ultrazvuku. V krevních náběrech těhotné matky bývá v případě omfalokély plodu zvýšená hladina látky známé jako alfa-fetoprotein (AFP).


Léčba: Základem léčby jsou chirurgické zákroky různého rozsahu, které mají za cíl upravit anatomické poměry do normálu a navrátit vyhřezlé orgány zpět do dutiny břišní.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.