Skip to main content

Okultní

Pojem okultní v medicínské terminologii znamená „skrytý“ nebo „okem neviditelný“. Používáme jej tedy v situacích, kdy k průkazu určitého jevu potřebujeme použít objektivní diagnostické metody. Nejznámějším příkladem je okultní krvácení do trávicího traktu, což je drobné krvácení, které prostým okem neobjevíme. K průkazu tohoto typu krvácení se používá tzv. test na okultní krvácení (TOKS) používaný ve screeningovém programu diagnostiky kolorektálního karcinomu.