Skip to main content

Okluze

Okluze znamená uzávěr a obvykle tohoto termínu užíváme v souvislosti s uzávěrem krevních cév. Můžeme tak například mluvit o akutní okluzi tepny vyvolané vznikem trombu. V případě tepny může trvající okluze vést k ischémii tkání vyživovaných postiženou cévou.
 

Pozn: Méně často se termínu okluze užívá pro skus horní a dolní čelisti.