Skip to main content

Ofev

Ofev je lék užívaný u některých plicních onemocnění. Jeho účinnou složkou je sloučenina nintedanib.

Princip: Nintedanib blokuje buněčné receptory pro cévní, fibroblastový a epitelový růstový faktor. To narušuje množení a přežití buněk tvořících výstelku cév a některých vazivových buněk. 


Využití: Ofev se využívá v terapii pacientů s některými formami plicní fibrózy, což je imunitně podmíněné onemocnění způsobující postupné vazivovatění (a ztrátu funkce) plicní tkáně. Lék rozhodně nepatří mezi běžně používaná léčiva a měl by být předepisován jen ve speciálních centrech.


Podávání: Ofev se vyrábí v podobě tablet o síle 100-150 miligramů. Běžná dávka pro dospělého člověka je 150 miligramů 2x denně. V případě vážnějších nežádoucích účinků se dávka snižuje.


Nevýhody: Ofev způsobuje nežádoucí účinky poměrně často, obvykle však nebývají zásadní. Patří mezi ně trávicí obtíže, zvýšení jaterních testů, nechutenství a ztráta na váze. Popisován byl i pokles počtu bílých krvinek, častější vznik abscesů a vyšší výskyt krevních sraženin.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix