Skip to main content

Octenisept

Octenisept je přípravek, který se využívá k povrchové dezinfekci. Jeho účinnou složkou je sloučenina oktenidin-dihydrochlorid.

Princip: Oktenidin-dihydrochlorid patří mezi kvartérní amoniové sole, působí antisepticky a dezinfekčně, tj. pomáhá hubit celou řadu infekčních mikroorganizmů.


Využití: Octenisept se aplikuje na povrchová poranění kůže, aby se předešlo průniku infekce do rány. Kromě toho se může Octenisept použít v rámci přípravy sterilního operačního pole před chirurgickými zákroky v anogenitální oblasti (ústí močové trubice, zevní gynekologické orgány) a při dezinfekci sliznic před cévkováním.


Podávání: Octenisept se vyrábí v podobě roztoku, který se na cílové místo nanese pomocí tamponu, nebo pomocí sprejového rozprašovače. Nesmí se dostat do kontaktu s očima a nesmí se užít vnitřně.


Nevýhody: Octenisept může po aplikaci na kůži způsobit vznik lokální kožní reakce na účinnou látku (svědění, pálení, zarudnutí a vyrážka).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix