Skip to main content

Obsedantně-kompulzivní porucha

Obsedantně-kompulzivní porucha je chronická úzkostná porucha, která se řadí do skupiny psychiatrických onemocnění. Označuje se anglickou zkratkou OCD (Obssesive-Compulsive Disorder) a kombinuje obsedantní (vtíravé) myšlenky a kompulzivní (nutkavé) jednání. Nemoc obvykle vzniká v dospívání a  v časné dospělosti.

 

Příčiny: Přesná příčina vzniku choroby není známa. Může existovat určitý genetický předpoklad pro vznik nemoci, nelze vyloučit působení různých negativních vlivů v časném dětství, porodní komplikace, úrazy hlavy apod. Psychiatrické teorie předpokládají nerovnováhu v neuromediátorových systémech v mozku (Neuromediátory jsou sloučeniny, které mezi neurony pomáhají přenášet signály).

 

 

Projevy: Základním projevem jsou vtíravé myšlenky, které u nemocného vyvolávají nejistotu a úzkost. Postižený má na svou poruchu obvykle náhled a pozná, že myšlenky jsou nenormální, ale mnohdy se jim nedokáže bránit. Příkladem je myšlenka, že se milovaným a blízkým osobám něco stane, pokud... Myšlenky nutí vykonávat určité rituální činnosti, po kterých dochází k určité úlevě. Nutno dodat, že tato úlevy je pouze dočasná a vtíravé myšlenky se opět vrací. To pak mnohdy vede k opakování nesmyslných činností, přičemž nemocný si tuto nesmyslnost uvědomuje. Typickým příkladem může být chorobný strach z bakterií (obsese) následovaný opakovaným mytím rukou (kompulze), mnohdy jde ovšem o daleko bizarnější činnosti (nucení vykřikovat vulgarity, určité rituální pohyby, vytrhávání si vlasů...). Je dobré si uvědomit, že jisté nevýrazné obsese a kompulze má celá řada lidí, ale narozdíl od OCD jim nezpůsobují výrazné obtíže a nenarušují jejich sociální život.

 

 

Diagnostika: Diagnózu stanovuje psychiatr. Základem je rozhovor s pacientem a zjištění symptomů choroby. Podobně jako u jiných psychiatrických nemocí neexistuje jiný objektivní způsob, kterým nemoc určit (krevní náběry, zobrazovací metody apod.).

 

 

Léčba: Základem léčby je psychoterapie, kdy se pacient ve spolupráci s psychologem či psychiatrem učí poznat podstatu problému, postupně se učí překonávat vtíravé myšlenky a zabránit vyvolání nutkavých činností. Používají se i léky, obvykle ze skupiny antidepresiv.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.