Skip to main content

Nystagmus

Nystagmus znamená rychlé kmitavé pohyby očních bulbů, které nejsou závislé na vůli dotyčného. Nystagmus může být horizontální i vertikální a má rychlou a pomalou složku. Za určitých situací můžeme přítomnost nystagmu hodnotit jako normální, u dospělých lidí je nicméně často vyvolán poruchami vestibulárního ústrojí nebo postižením centrálního nervového systému.