Skip to main content

Nukleová kyselina

Nukleové kyseliny jsou molekuly, které mají v našem těle důležitý význam, jejich dvěma základními typu jsou DNA a RNA (kterou dále dělíme na mRNA, tRNA a rRNA). Jedná se o polymery, které jsou složeny spojením základních jednotek, tzv. nukleotidů. Jeden nukleotid je složen z monosacharidu (ribóza u RNA a deoxyribóza u DNA), nukleové báze a fosfátu.


Funkce nukleových kyselin je zcela zásadní. Zjednodušeně řekněme, že zatímco DNA má za úkol uchování genetické informace, tak jednotlivé podtypy RNA mají za úkol zajistit praktické využití této informace tím, že podle ní umožní vytvoření bílkovinných molekul.

 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix