Skip to main content

Nukleová báze

Nukleové báze jsou cyklické sloučeniny, které tvoří základ nukleotidůnukleových kyselinách. Rozlišujeme dvě základní skupiny těchto bází – puriny a pyrimidiny. Purinové báze jsou adenin a guanin, pyrimidinové báze jsou cytosin, thymin (pouze v DNA) a uracil (pouze v RNA).