Skip to main content

Nozokomiální

Termín nozokomiální se používá výhradně ve spojení nozokomiální nákaza, kdy označuje infekční onemocnění, kterým se daný jedinec nakazil až ve zdravotnickém zařízení. Typickým příkladem je výraz nozokomiální pneumonie. Opakem je výraz komunitní.