Skip to main content

Neuron

Neuron je nervová buňka. Jedná se o vysoce specializovanou buňku, která je schopná přenášet elektrické vzruchy. Neurony mají větší množství krátkých výběžků (dendrity), které vedou vzruchy směrem do centra neuronu a jeden delší výběžek (axon), který vede vzruchy směrem od centra neuronu. Funkční spojení dvou neuronů pomocí jejich výběžků se označuje jako synapse.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix