Skip to main content

Neuron

Neuron je nervová buňka. Jedná se o vysoce specializovanou buňku, která je schopná přenášet elektrické vzruchy. Neurony mají větší množství krátkých výběžků (dendrity), které vedou vzruchy směrem do centra neuronu a jeden delší výběžek (axon), který vede vzruchy směrem od centra neuronu. Funkční spojení dvou neuronů pomocí jejich výběžků se označuje jako synapse.