Skip to main content

Neoplazie

Odborný termín neoplazie (neoplázie) můžeme přeložit jako „novotvar“. Teoreticky lze toto slovo použít pro jakoukoliv nově vytvořenou tkáň, ale v praxi jím označujeme především maligní tumory a jejich prekancerózy. Od slova neoplazie je pak také odvozeno adjektivum paraneoplastický.