Skip to main content

Nekróza

Nekróza znamená odumření buňky, tkáně či orgánu (celého nebo pouze části). Nekróza může mít řadu příčin a může být spojena s trvalým narušením funkce postižené tkáně. Hovoříme-li o nekróze buněk, pak máme na mysli proces buněčné smrti, při kterém dochází k uvolnění obsahu buňky do okolí a ke vzniku zánětlivé reakce (což odlišuje nekrózu od apoptózy).
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.