Skip to main content

Nedomykavost mitrální chlopně

Nedomykavost mitrální chlopně patří mezi časté chlopenní vady. Odborně se tento stav nazývá jako mitrální insuficience a postižena je mitrální chlopeň oddělující levou síň od levé komory. Mitrální chlopeň se uzavírá během srdečního stahu (systoly), kdy je krev vypuzována z levé komory do aorty. Zavřená mitrální chlopeň brání zpětnému toku z levé komory do levé síně. Nedomykavá chlopeň se úplně nedovře, a proto se část krve vrací z levé komory do levé síně.


Příčiny: Nejčastější příčinou je tzv. prolaps mitrální chlopně, kdy s postupujícím věkem dochází k degeneraci závěsného aparátu chlopně a ta se přestane dovírat. Častější je tento problém u žen. K narušení chlopně může dojít i vlivem ischemické choroby srdeční (včetně infarktu myokardu), u infekční endokarditidy, při dilatační kardiomyopatii a kvůli vrozeným poruchám vaziva (např. Marfanův a Ehlers-Danlosův syndrom). Historicky bylo chlopenní poškození úzce spjato i s revmatickou horečkou, od doby užívání antibiotik však frekvence tohoto onemocnění klesá.


Projevy: Část krve se z levé komory při srdečním stahu nedostane do aorty, ale teče zpět do levé síně. To vede ke dvěma problémům. Levá síň je přetěžována nadměrným objemem krve a levá komora musí více pracovat, protože se snaží dostat do aorty více krve. Pokud se nedomykavost rozvíjí pomalu, vznikají postupně známky oboustranného srdečního selhání (dušnost, otoky, apod. – viz. příslušný text). Při rychlém rozvoji vady (typické jako komplikace infarktu) bývají příznaky srdečního selhání dramatičtější, dominuje jim dušnost a může dojít i k smrtelně nebezpečnému selhání krevního oběhu. Lidé s nedomykavostí mitrální chlopně mají vyšší riziko vzniku poruch srdečního rytmu jako je například fibrilace síní.


Diagnostika: U pacienta můžeme najít klinické známky srdečního selhávání (např. poslechové chrůpky na plicích a otoky dolních končetin). Nedomykavost mitrální chlopně způsobuje srdeční šelest, po jehož nálezu je nutné doplnit ECHO srdce (či přesnější jícnové ECHO). Vyšetření vadu potvrdí a navíc pomůže určit její tíži.


Léčba: U řady pacientů je postup pouze symptomatický, jsou sledování kardiologem a dostávají léky na srdce (ACE-inhibitory, diuretika). V případě splnění určitých kritérií mohou být nemocní indikováni ke kardiochirurgickému řešení s provedením plastiky chlopně, nebo s implantací chlopenní náhrady. Je-li nedomykavost mitrální chlopně akutní v rámci infarktu, dává se přednost neodkladné kardiochirurgické operaci s dočasným zajištěním krevního oběhu pomocí mechanické podpory.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.