Skip to main content

Narkolepsie

Narkolepsie je relativně vzácné neurologické onemocnění, které úzce souvisí s poruchami spánku. Narkolepsii můžeme popsat jako nedostatečnou funkci mozku regulovat fáze bdění a spánku, nejviditelnějším důsledkem je tendence opakovaně usínat během dne.

 

Příčiny

Příčina vzniku poruchy není jasná, předpokládá se významný podíl genetického předpokladu přítomného u některých jedinců.

 

 

Projevy

Narkolepsie se typicky projevuje opakujícími se epizodami slabosti, únavy a náhlého spánku během dne, kdy by člověk měl bdít. Kromě toho bývá narušena kvalita nočního spánku a u řady nemocných s narkolepsií se vyskytuje tzv. kataplexie, což jsou epizody náhlého snížení svalového napětí při zachovaném vědomí. Epizody kataplexie se opakují a mají různou intenzitu – postižený může začít špatně a nezřetelně mluvit, padají mu předměty z rukou, podlamují se kolena a někdy dojde k pádu.

 

Noční spánek je nekvalitní, postižený se může často budit a je narušen REM spánek, což je hluboký spánek, ve kterém se zdají sny. Určitá skupina nemocných s narkolepsií si může stěžovat na významné epizody nespavosti. Při usínání se mohou objevit i relativně bizarní halucinace s epizodami ochrnutí, které označujeme jako záchvaty spánkové obrny. V prvních hodinách spánku se u lidí s narkolepsií mohou objevit i děsivé polovědomé stavy známé jako pavor nocturnus (noční děsy)

 

 

Diagnostika

Podezření na diagnózu vychází z klinických příznaků pacienta. Nemocný by měl být vyšetřen neurologem, většinou je doplněno CT vyšetření mozku (v tomto případě bude bez významného nálezu) a EEG vyšetření. Velmi cenné je vyšetření pacienta ve spánkové laboratoři, kde je zkoumána kvalita pacientova spánku. Tato metoda pak umožní určit narušený vzorec spánku s dominujícím narušením REM spánku.

 

 

Léčba

Léčba onemocnění je svízelná. Vyléčení není možné, ale u mnoha nemocných se alespoň podaří ztlumit příznaky do snesitelné míry. Používají se různé léky stimulující mozek a léčiva ovlivňující funkci neurotransmiterů, což jsou sloučeniny přenášející vzruchy mezi mozkovými buňkami. Příkladem využívaných preparátů jsou léky jako je Vigil a Ritalin. Epizody spánkové obrny a kataplexie jsou léčitelné pomocí některých antidepresiv.

 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.