Skip to main content

Naloxone

Naloxone je léčivý přípravek, který se používá jako protilátka při předávkování opiáty. Účinnou složkou je stejnojmenná sloučenina naloxon.
 
Princip: Naloxon se při nitrožilním podání rychle rozšíří po organizmu a v centrálním nervovém systému se vysoce účinně váže na receptory pro opiáty a vyruší jejich účinek.
 
 
Využití: Naloxone se podává v situacích, kdy chceme vyrušit účinek podaných opiátů. Opiáty jsou silné léky proti bolesti. Dá se jimi relativně snadno předávkovat mohou být zneužívány narkomany. A právě pro případy předávkování některým opiátem je tu Naloxone.
 
 
Podávání: Naloxone se vyrábí jako roztok, který se podává jako nitrožilní injekce. Koncentrace roztoku je 400 mikrogramů účinné látky na mililitr a běžná počáteční dávka pro dospělého člověka je 400-2000 mikrogramů. Lék smí být aplikován pouze dle doporučení lékaře.
 
 
Nevýhody: Naloxone může rychlým vyrušením účinků opiátů vést k nepříjemným příznakům odpovídajícím abstinenčním projevům (nevolnost, nadměrné pocení, zvracení, třes končetin, bolesti hlavy, apod.). Pokud by Naloxone byl podán člověku, v jehož těle žádné opiáty nejsou, tyto příznaky by se pochopitelně neobjevily.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix