Skip to main content

Myoglobin

Myoglobin je sloučenina, která se vyskytuje ve svalové tkáni, která má strukturu odvozenou od známějšího hemoglobinu. Myoglobin je schopen vázat molekuly kyslíku a tím vytvářet ve svalech jeho zásobu pro tkáňový metabolizmus. Při rozpadu svalové tkáně (rabdomyolýza) se myoglobin uvolňuje do krve a může způsobit akutní selhání ledvin.