Skip to main content

Myelom

Myelom (mnohočetný myelom) je nádorové hematologické onemocnění, které souvisí s maligní mutací některé plazmatické buňky. Organizmus je zaplavován klony nádorové buňky a dochází ke zvýšené produkci monoklonálních protilátek nebo jejich částí, které označujeme jako paraprotein. Více informací najdete v příslušném textu.