Skip to main content

Mydriáza

Mydriáza znamená rozšíření oční zornice. Může se objevit na jednom nebo na obou očích. Na obou očích může jít o běžnou reakci na omezení osvitu okolního prostředí (tj. pobyt ve tmě), jinak může být přítomna u celé řady očních a neurologických onemocnění. Opakem je termín mióza. Více najdete v textu o rozšíření zornic.