Skip to main content

Mutilace

Mutilace znamená takový zásah do organizmu, který způsobí nevratné zohavení nebo zmrzačení s kosmetickými důsledky a-nebo se ztrátou funkce některého důležitého orgánu. V medicíně můžeme hovořit o mutilaci v rámci úrazu nebo o mutilujícím chirurgickém zákroku.