Skip to main content

Morula

Morula je prvním vývojovým stádiem lidského zárodku a vzniká buněčným dělením z oplozeného vajíčka. Jde o shluk buněk, které se dále množí a dávají vznik blastocystě.