Skip to main content

Mor

Mor je infekční onemocnění, jehož původcem je bakterie Yersinia pestis. Onemocnění mívalo ve středověké Evropě epidemický charakter a vysokou úmrtnost, typickým přenašečem byla blecha morová. Mor má dvě základní formy – bubonickou s postižením lymfatických uzlin a plicní s postižením plicního parenchymu. Plicní forma moru se pak kapénkovou infekcí šíří přímo mezi lidmi. Více informací najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix