Skip to main content

Mor

Mor je infekční onemocnění, jehož původcem je bakterie Yersinia pestis. Onemocnění mívalo ve středověké Evropě epidemický charakter a vysokou úmrtnost, typickým přenašečem byla blecha morová. Mor má dvě základní formy – bubonickou s postižením lymfatických uzlin a plicní s postižením plicního parenchymu. Plicní forma moru se pak kapénkovou infekcí šíří přímo mezi lidmi. Více informací najdete v příslušném textu.