Skip to main content

Monoaminooxidáza

MAO je běžně užívaná zkratka pro sloučeninu monoaminooxidáza. Jedná se o enzym, který se podílí na rozkladu katecholaminů (noradrenalin, adrenalin, dopamin), serotoninu, melatoninu, tyraminu a dalších látek, které souhrnně označujeme jako monoaminy. Má dvě formy označované jako MAO-A a MAO-B. Inhibitory MAO-A mají klinický význam v terapii deprese, inhibitory MAO-B se využívají v léčbě Parkinsonovy nemoci.