Skip to main content

Močovinový cyklus

Močovinový cyklus (ornithinový cyklus) je soubor metabolických reakcí, které v našem organizmu slouží k odstraňování dusíkatých zplodin (např. toxický amoniak) a vyžaduje pro svůj průběh energii podávanou ATP. Cyklus probíhá v jaterních buňkách (částečně v mitochondriích a částečně v cytoplazmě). Cyklus začíná v mitochondrii přeměnou amoniaku na karbamoylfosfát, který se následně spojuje s ornithinem za vzniku citrulinu. Další část reakcí probíhá v cytoplazmě a na jejich konci je opět ornithin, čímž se cyklus uzavírá. Důležité je, že v průběhu zmíněných reakcí z cyklu odstupuje základní produkt močovinového cyklu – močovina (urea). Močovina je rozpustná ve vodě a může být snadno vyloučena močí z organizmu.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.