Skip to main content

Močovinový cyklus

Močovinový cyklus (ornithinový cyklus) je soubor metabolických reakcí, které v našem organizmu slouží k odstraňování dusíkatých zplodin (např. toxický amoniak) a vyžaduje pro svůj průběh energii podávanou ATP. Cyklus probíhá v jaterních buňkách (částečně v mitochondriích a částečně v cytoplazmě). Cyklus začíná v mitochondrii přeměnou amoniaku na karbamoylfosfát, který se následně spojuje s ornithinem za vzniku citrulinu. Další část reakcí probíhá v cytoplazmě a na jejich konci je opět ornithin, čímž se cyklus uzavírá. Důležité je, že v průběhu zmíněných reakcí z cyklu odstupuje základní produkt močovinového cyklu – močovina (urea). Močovina je rozpustná ve vodě a může být snadno vyloučena močí z organizmu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.