Skip to main content

Mixtard

Mixtard je lék, který patří do skupiny inzulinů. Účinnou látkou je kombinace klasického synteticky vyráběného humánního inzulinu (rychle a krátce působící) a izofanového humánního inzulinu (pomaleji a dlouze působící).
 
Princip: Synteticky vyráběný humánní inzulin má stejné složení jako inzulin produkovaný buňkami slinivky břišní. Po aplikaci umožňuje vstup glukózy do buněk řady tkání a tím k poklesu koncentrace krevního cukru. Izofanový humánní inzulin má stejné složení, ale je k němu navíc přidaný protaminsulfát a zinek, což (díky pomalejšímu uvolňování) zpomaluje a prodlužuje jeho účinek. Výsledkem je kombinace obou inzulinů je nástup účinku asi za 30 minut po aplikaci s maximem účinku za 2-8 hodin a účinek může přetrvávat až 24 hodin.
 
 
Využití: Mixtard je určen k léčbě cukrovky k udržení normální hladiny krevního cukru a jako prevence hyperglykémie. Mixtard je v rámci pravidelné inzulinoterapie obvykle aplikován dvakrát denně. Typicky u cukrovky 2. typu často najdeme kombinace inzulinu s perorálními antidiabetiky.
 
 
Podávání: Mixtard se vyrábí v podobě vodné suspenze, která se aplikuje injekčně podkožně (břicho, stehno, hýždě). Dávkování je dáno v mezinárodních jednotkách (IU – International Units) a konkrétní podávaná dávka je vždy přísně individuální. Mixtard má více forem, které se liší poměrem objemu přítomných inzulinů:
 
Mixtard 30 – poměr syntetického humánního inzulinu a jeho izofanové formy je 30:70
Mixtard 40 - poměr syntetického humánního inzulinu a jeho izofanové formy je 40:60
Mixtard 50 - poměr syntetického humánního inzulinu a jeho izofanové formy je 50:50
 
 
Nevýhody: Hlavním nežádoucím účinkem inzulinů je příliš silný pokles krevního cukru, tj. hypoglykémie. Obvykle je důvodem nedostatečný přísun potravy, alkoholový exces, nebo nadměrná fyzická aktivita. Hypoglykémie může být velmi nebezpečná a velice zákeřná je při užití dlouze a velmi dlouze působícího inzulinu, nebo při kombinaci inzulinu s perorálními antidiabetiky. V takových případech se totiž může opakovat i po zdánlivém zlepšení stavu. Kromě toho se může na podávaný inzulin vytvořit alergická reakce a při dlouhodobé podkožní aplikaci může dojít k poškození tukové vrstvy v místech vpichů (inzulinová lipodystrofie).
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.