Skip to main content

Mitochondrie

Mitochondrie jsou buněčné organely kryté membránou. Jsou metabolicky vysoce aktivní, probíhají v ní základní buněčné metabolické procesy a dochází v nich k výrobě energeticky bohaté sloučeniny známé jako ATP. Mitochondrie najdeme v lidském organizmu ve velkých počtech v buňkách vyžadujících pro svůj život a metabolizmus velké množství energie.

Zajímavým faktem je, že některé mitochondrie obsahují malé množství DNA a jsou tak nositelkami mitochondriální dědičnosti.