Skip to main content

Mikroskopický

Pojem mikroskopický znamená „viditelný pouze pod mikroskopem“ a označuje objekty tak malé, že nejsou viditelné prostým okem. Objekty viditelné prostým okem označujeme jako makroskopické.