Skip to main content

Mikrohematurie

Mikrohematurie je forma hematurie (krev v moči), kdy příměs krve není viditelná prostým okem, ale může být zjištěna testačními papírky nebo laboratorními metodami. Opakem je makrohematurie. Více najdete v článku o krvi v moči.