Skip to main content

Mikrocirkulace

Mikrocirkulace je označení pro oběh tělních tekutin uvnitř tkání. Na mysli máme zejména tok krve a lymfy. Krev do tkáně přitéká drobnými tepnami, které se následně rozpadají na síť krevních kapilár, na jejichž úrovni dochází k látkové výměně a k výměně dýchacích plynů. Kapiláry se následně spojují do žil, které odvádějí krev z tkáně. Asi 10% tekutiny je z tkání odváděno lymfatickými cévami.
 
 
 



 

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix