Skip to main content

Mikroalbuminurie

Mikroalbuminurie je specifickým podtypem proteinurie (přítomnost bílkoviny v moči), při které dochází k malým ztrátám albuminu mezi 30-300 miligramy denně. Mikroalbuminurie bývá asymptomatická, ale její stanovení je cenné u pacientů s diabetem, kdy dobře ukazuje na počínající poškození glomerulů.

Mikroalbuminurie je specifickou formou nálezu bílkoviny v moči. Můžeme ji charakterizovat jako nález malého množství bílkoviny známé jako albumin v moči. Ačkoliv se mikroalbuminurie sama o sobě nijak neprojevuje, může být důležitou informací o hrozícím onemocnění ledvin.

Příčiny: Příčinou vzniku mikroalbuminurie je filtrace molekul albuminu přes membránu v glomerulech (drobné cévy tvořící základní filtrační jednotky ledviny). I ve zdravých ledvinách se malé množství albuminu přefiltruje, o mikroalbuminurii hovoříme až při hodnotách 30-300 miligramů albuminu v moči za 24 hodin.


Význam: Přítomnost mikroalbuminurie znamená, že ne narušena filtrační funkce ledvin. Je prognosticky významná u onemocnění ledvin související s cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Potvrzení albuminurie znamená, že pacient by měl být pravidelně sledován a pečlivě léčen, aby se funkce ledvin postupně nezhoršovala ve smyslu rozvoje chronického selhávání ledvin. Speciálně u cukrovky můžeme říci, že mikroalbuminurie stojí na počátku rozvoje diabetické nefropatie.


Diagnostika: Základem diagnózy mikroalbuminurie je vyšetření moči. Základní informaci o přítomnosti bílkoviny v moči může dát vyšetření pomocí testačních papírků, ale malé množství albuminu v moči jím vůbec nemusí být detekováno. Potvrzení a změření mikroalbuminurie proto vyžaduje laboratorní vyšetření buď vzorku středního proudu ranní moče, nebo vzorku z 24hodinového sběru moče. U jedinců s cukrovkou a vysokým tlakem je vhodné vyšetřovat mikroalbuminurii 1x ročně.


Léčba: U cukrovky se při potvrzení mikroalbuminurie musíme soustředit na co nejlepší kompenzaci diabetu, u vysokého tlaku je nutná terapie pomocí antihypertenziv. Ochranný vliv na ledviny mají zejména léky na vysoký tlak ze skupiny ACE-inhibitorů, které jsou proto v tomto případě léčivy první volby.
 
 
  

On-line poradna:
460 článků chorob, 180 potravin, 490 bylinek, 137 skupin léků.
Přesto chápu, že individuální rada má větší hodnotu.
Napište mně, pokusím se poradit, nebo doporučím odborníka.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.