Skip to main content

Micela

Micela je přibližně kulovitý útvar, který vzniká shlukováním amfifilních molekul ve vodném prostředí. Hydrofilní části molekul směřují ven do vodného rozpouštědla a hydrofobní části směřují dovnitř micely.