Skip to main content

Mezoderm

Mezoderm patří spolu s ektodermem a entodermem mezi základní zárodečné listy a objevuje se u lidského embrya ve fázi gastruly. Mezoderm dává základ celé řadě tkání včetně kostí, cév, vylučovací a pohlavní soustavy.