Skip to main content

Metaplazie

Metaplazie je v podstatě histologický termín, při kterém se určitá zralá tkáň prokazatelně změní ve tkáň jiného typu. Poměrně typické je to pro změnu jednoho epitelu na jiný pod vlivem působení faktorů zevního prostředí. Některé formy metaplazií je nutné považovat za prekancerózy.