Skip to main content

Metanol

Metanol je sloučenina, která může vznikat při nedokonalé výrobě alkoholu. Při požití metanolu dochází k jeho enzymatickými přeměnám na formaldehyd a následně na kyselinu mravenčí. Tyto produkty metanolu jsou vysoce toxické, poškozují celou řadu orgánů a způsobují rozvrat vnitřního prostředí. Více najdete v textu o otravě metanolem.