Skip to main content

Melatonin

Melatonin je také nazýván jako spánkový hormon. Je produkován epifýzou, vzniká ze serotoninu a změny jeho hladiny jsou zodpovědné za cirkadiánní rytmus se střídáním bdění a spánku (zvýšení koncentrace melatoninu způsobuje útlum a spánek).