Skip to main content

Meióza

Meióza je formou buněčného dělení, která se v našem organizmu týká pohlavních buněk (spermií a vajíček). Podobně jako u mitózy zde z jedné mateřské buňky vznikají buňky dceřiné. Na rozdíl od mitózy však během meiózy dochází k redukci původního počtu chromozomů (46) na jednu polovinu (23). Vzniklé buňky tak mají pouze poloviční počet chromozomů a plnohodnotná buňka s plným počtem chromozomů z nich vzniká až při splynutí samčí a samičí pohlavní buňky.

Během meiózy dochází k procesu, který označujeme jako crossing-over. Během něj se k sobě přiloží chromatidy dvou homologních chromozomů a přitom dochází k výměně alel (konkrétní formy genů). Crossing-over pomáhá zajišťovat genetickou variabilitu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix